top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Uspešno realizovan ispit, 30. marta, u okviru Obuke za licencu A1U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je 30. marta 2024. realizovan ispit u okviru obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno položila teorijski i praktični ispit:

 1. Marko Jovanović

 2. Duško Rokasndić

 3. Aleksandar Vrcelj

 4. Strahinja Stojanović

 5. Miroslav Jeremić

 6. Filip Milivojević

 7. Srđan Barbulov

 8. Marko Ćesarević

 9. Slavko Kojić

 10. Marijan Ličina

 11. Ivan Marinković

 12. Bobiša Marinković

 13. Nebojša Marinković

 14. Veljko Vujanović

 15. Mirko Krsmanović

26 views0 comments

Comments


bottom of page