top of page

Obuka za licencu A1 

logo

Akreditovana obuka za bezbedno rukovanje freonom

Intenzivna obuka

Mi smo tu da ti pomognemo da završiš i položiš ispit nakon obuke koja je obavezan uslov u skladu sa Uredbom o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS“, broj 24/16).

Licencirani treneri

Obuka i ispit 60.000 RSD

Obuka traje tri dana, i u navednu cenu je uključena obuka, polaganje ispita, štampani i digitalni materijal, kao i ručak tokom vikenda. 

Akreditovana obuka

Samo ispit

8.000 RSD

Redovna cena

Ispit se polaže ispred Komisije koju čine eksperti i predstavnik/ca Ministarstva zaštite životne sredine.

Obuka sa ispitom

Plaćanje se vrši u celosti
pre otpočinjanja obuke. Obuka se održava
 24, 25. i 26. februara 2023.

Obuka i ispit

49.999 RSD

za sve prijavljene do 15. februara

Potrebno ti je više informacija?

bottom of page