top of page

Obuka za licencu A1 

logo

Akreditovana obuka za bezbedno rukovanje freonom

Intenzivna obuka

Mi smo tu da ti pomognemo da završiš i položiš ispit nakon obuke koja je obavezan uslov u skladu sa Uredbom o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS“, broj 24/16).

Licencirani treneri

Obuka i ispit 65.000 RSD

Obuka traje tri dana, i u navednu cenu je uključena obuka, polaganje ispita, štampani i digitalni materijal, kao i ručak tokom vikenda. 

Akreditovana obuka

Samo ispit
12.000 RSD

Redovna cena

Ispit se polaže ispred Komisije koju čine eksperti i predstavnik/ca Ministarstva zaštite životne sredine.

Obuka sa ispitom

Plaćanje se vrši u celosti
pre otpočinjanja obuke. Sva mesta su popunjena za majsku grupu. Sledeća Obuka se održava u junu 2024

Obuka i ispit

60.000 RSD

za junsku grupu

Potrebno ti je više informacija?

bottom of page