top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Uspešno realizovan decembarski ispit u okviru Obuke za licencu A1


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je 02. decembra 2023. realizovan ispit u okviru obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno položila teorijski i praktični ispit:

 1. Ljubomir Savić

 2. Miloš Obradović

 3. Darko Krstić

 4. Marko Živković

 5. Nikola Đorđević

 6. Aca Radonjić

 7. Nemanja Milić

 8. Radovan Kukalj

 9. Miloš Grubić

 10. Uroš Petrevski

39 views0 comments

Comments


bottom of page