top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koji su prošli obuku od 04. do 06. jula 2024


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je od 04. do 06. jula 2024. realizovana obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:

1

Vladimir Ristanović

2

Milorad Kamenarac

3

Saša Pantović

4

Petar Radulović

5

Saša Urošević

6

Goran Kurtić

7

Saša Tošić

8

Nikola Stanković

9

Željko Tomić

10

Srećko Simović

11

Marko Marković

12

Nenad Bulajić

13

Slovenko Popović

14

Branislav Gačić

15

Vladimir Jasović

16

Lazar Mitić

17

Aleksandar Stanojčić

18

Svetislav Radojević

19

Nikola Vukalović

Budite i vi deo nove grupe. Prijavite se odmah na linku ovde

12 views0 comments

Comments


bottom of page