top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koja su prošla obuku u oktobru 2023


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je u oktobru 2023. realizovana jedna obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:

  1. Ivan Bogićević

  2. Mirko Krsmanović

  3. Saša Paunović

  4. Dragan Ostojić

  5. Ilija Grubišić

  6. Miloš Marinković

  7. Ivan Marković

22 views0 comments

Comments


bottom of page