top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koja su prošla obuku u novembru 2023


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je u novembru 2023. realizovana jedna obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:

 1. Ljubomir Savić

 2. Miloš Obradović

 3. Darko Krstić

 4. Marko Živković

 5. Nikola Đorđević

 6. Aca Radonjić

 7. Nemanja Milić

 8. Radovan Kukalj

 9. Miloš Grubić

 10. Uroš Petrevski

42 views0 comments

Σχόλια


bottom of page