top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koja su prošla obuku u maju 2023.


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je u maju 2023. realizovana jedna obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno pohađala navedene obuke:

  1. Ivan Naić

  2. Đorđe Dobričić

  3. Dragan Talijan

  4. Hivzo Šehović

  5. Zoran Kovačević

  6. Dragan Potić

  7. Borislav Miljuš

  8. Nenad Čolić

25 views0 comments

Comments


bottom of page