top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koja su prošla obuku od 23. do 25. februara 2024U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je od 23. do 25. februara 2024. realizovana obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:

 1. Mile Tadić

 2. Boban Veselinović

 3. Željko Milićević

 4. Ivan Savić

 5. Nenad Marković

 6. Miloš Stojanović

 7. Velimir Stojanović

 8. Haris Muratović

 9. Mihailo Janjušević

 10. Darko Janjušević

 11. Dragan Kolaković

 12. Mileta Babić

40 views0 comments

Commentaires


bottom of page