top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koja su prošla obuku od 22. do 24. mart 2024U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je od 22. do 24. marta 2024. realizovana obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:


 1. Marko Jovanović

 2. Duško Rokasndić

 3. Aleksandar Vrcelj

 4. Strahinja Stojanović

 5. Miroslav Jeremić

 6. Filip Milivojević

 7. Srđan Barbulov

 8. Marko Ćesarević

 9. Slavko Kojić

 10. Marijan Ličina

 11. Ivan Marinković

 12. Bobiša Marinković

 13. Nebojša Marinković


65 views0 comments

Comments


bottom of page