top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Uspešno realizovan novembarski ispit u okviru Obuke za licencu A1


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je 04. novembra 2023. realizovan ispit u okviru obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno položila teorijski i praktični ispit:

  1. Ivan Bogićević

  2. Saša Paunović

  3. Dragan Ostojić

  4. Ilija Grubišić

  5. Miloš Marinković

  6. Ivan Marković

18 views0 comments

Comments


bottom of page