top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Uspešno realizovan martovski ispit u okviru Obuke za licencu A1U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je 02. marta 2024. realizovan ispit u okviru obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno položila teorijski i praktični ispit:

1

Aleksa Vučković

2

Mladen Veličkovski

3

Marko Stanojević

4

Milan Tasevski

5

Nenad Bogdanović

6

Vladica Veličković

7

Zoran Pantelić

8

Zoran Stamenić

9

Radosav Cvetić

10

Milivoje Cvetić

11

Marko Peruničić

12

Zoran Karić

13

Zoran Mićić

14

Predrag Joksimović

15

Mile Tadić

16

Boban Veselinović

17

Željko Milićević

18

Ivan Savić

19

Nenad Marković

20

Miloš Stojanović

21

Velimir Stojanović

22

Haris Muratović

23

Mihailo Janjušević

24

Darko Janjušević

25

Dragan Kolaković

26

Mileta Babić


21 views0 comments

Comments


bottom of page