top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Uspešno realizovan martovski ispit u okviru Obuke za licencu A1U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je 25. marta 2023. realizovan ispit u okviru obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno položila teorijski i praktični ispit:

 1. Jelena Dmitrović

 2. Ivan Stevanović

 3. Stefan Jocović

 4. Ivan Dimitrijević

 5. Vladimir Nikolić

 6. Ivan Vasović

 7. Miroslav Ćirović

 8. Nedeljko Markovic

 9. Goran Marković

 10. Dragan Baštanović42 views0 comments

Comments


bottom of page