top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Uspešno realizovan junski ispit u okviru Obuke za licencu A1


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je 17. juna 2023. realizovan ispit u okviru obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno položila teorijski i praktični ispit:

 1. Ivan Naić

 2. Dragan Talijan

 3. Hivzo Šehović

 4. Zoran Kovačević

 5. Aleksandar Potić

 6. Borislav Miljuš

 7. Nenad Čolić

 8. Dragan Maričić

 9. Miljan Bakoč

 10. Darko Čikoš

 11. Dragan Mirković

 12. Kristijana Kulizić

 13. Slobodan Nenadović

21 views0 comments

Comments


bottom of page