top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Uspešno realizovan ispit, 27. aprila, u okviru Obuke za licencu A1


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je 27. aprila 2024. realizovan ispit u okviru obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno položila teorijski i praktični ispit:

 1. Milan Popović

 2. Branislav Jovančević

 3. Borivoje Nenadović

 4. Momčilo Nedić

 5. Nikola Petronijević

 6. Aleksandar Subić

 7. Milan Đokić

 8. Krsto Aleksić

 9. Dejan Ćirić

 10. Miloš Čajić

 11. Vladimir Popović

 12. Saša Ristić

 13. Siniša Pavić

 14. Branko Ristić

 15. Dragoslav Knežević

 16. Dragutin Veselinović

 17. Ivan Vasić

 18. Miloš Vuletić

 19. Petar Ristić

 20. Nikola Stojadinović

 21. Branko Milošević

 22. Miroslav Kulezić

 23. Slaviša Ilić

 24. Nemanja Obrenović

 25. Goran Koldžić

 26. Dejan Marić

11 views0 comments

Commentaires


bottom of page