top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Uspešno realizovan ispit, 01. juna, u okviru Obuke za licencu A1


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je 01. juna 2024. realizovan ispit u okviru obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno položila teorijski i praktični ispit:

Žarko Arsić

Dejan Ćirić

Đorđe Stanković

Goran Kurdulija

Dalibor Manesku

Bojan Svera

Marko Karanović

Dejan Babić

Velibor Bjedov

Slaviša Stojčić

Marko Milovanović

Zoran Banković

Aleksandar Mitrović

Goran Jovanović

Miroslav Spasojević

Jovan Živanović

Dragan Milanović

Dejan Vidaković

Miloš Stanković

Miloš Tanić

Dejan Jovanović

Igor Jorgovanović

Boban Stojanović

Tomislav Matas

Nikola Milenković

Dejan Adžić

Dragan Bogdanović

Zoran Rajčić

Srđan Marković


11 views0 comments

Komentarze


bottom of page