top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

SVETSKI DAN HLAĐENjA

Svetski dan hlađenja - World Refrigeration Day obeležava se 26. juna, počev od 2019. godine.


Republika Srbija je ratifikacijom međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite ozonskog omotača preuzela određene obaveze, koje uspešno ispunjava kroz rad Nacionalne ozonske kancelarije (Grupa za zaštitu ozonskog omotača) u okviru Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača, Sektora za upravljanje životnom sredinom Ministarstva zaštite životne sredine, uz podršku implementacionih agencija UNIDO-a (Organizacija UN za industrijski razvoj) i UNEP-a (Program UN za životnu sredinu). Montrealski protokol se uspešno sprovodi u Republici Srbiji, kroz brojne projektne aktivnosti od kojih posebno treba istaći sertifikaciju servisera iz rashladnog sektora. Sertifikacija servisera se sprovodi u skladu sa Uredbom o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS“, broj 24/16), a sistem je uspostavljen zahvaljujući podršci Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola i implementacione agencije UNIDO.

Uprkos trenutnoj situaciji zbog pandemije COVID-19 i ove godine povodom obeležavanja Svetskog dana hlađenja, Nacinalna ozonska kancelarija u saradnji sa implementacionim agencijama UNIDO i UNEP, organizovala je dve radionice za servisere rashladnih i klima uređaja, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Pomoćnica ministra u Sektoru za upravljanje životnom sredinom, Aleksandra Imširagić Đurić, otvorila je radionicu, organizovanu 25. juna na temu „Zabrana upotrebe rashladnog fluida R-141b za ispiranje rashladnih sistema“ u cilju podsećanja na sve mere Montrealskog protokola koje se sprovode i u našoj zemlji i time daje doprinos zaštiti ozonskog omotača. Učesnici na ovoj radionici su prepoznati kao korisnici supstance koja oštećuje ozonski omotač R-141b i tom prilikom je ukazano na štetnost ove supstance, ali i na alternativne supstance koje su dozvoljene za upotrebu i nisu štetne za ozonski omotač i životnu sredinu. Druga radionica je održana 28. juna na temu „Zapaljivi i prirodni rashladni fluidi“. Na radionici su dati odgovori i pojašnjenja na pitanja i nedoumice servisera, a sve u cilju bezbednosti pri radu sa zapaljivim fluidima koji se u poslednje vreme sve više koriste.

Za oba skupa je pripremljen informativni materijal: brošure u vezi sa zapaljivim i prirodnim rashladnim fluidima, zabranom upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač za ispiranje, flajeri i snimljene prezentacije, koji je podeljen svim učesnicima. Zaključeno je da je potrebno radionice sa ovim temama ponoviti i u drugim gradovima kako bi se sa problemima i rešenjima upoznao što veći broj servisera.

Preuzeto sa sajta Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.


11 views0 comments

Comments


bottom of page