top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koji su prošli obuku u novembru 2021

Updated: Feb 9, 2022


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je su novembru 2021. realizovane dve obuke za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno pohađali navedene obuke:


 1. Lazar Brkić

 2. Miloš Radojičić

 3. Miloš Simić

 4. Miloš Krstić

 5. Dušan Živković

 6. Zoran Ristić

 7. Stevan Obradovic

 8. Ratko Beslać

 9. Tomica Ilić

 10. Anđelko Žarković

 11. Goran Vasić

 12. Aleksandar Šoškić

 13. Radovan Šujdović

 14. Bojan Terzić

 15. Dejan Nikolić

 16. Srđan Marjanović

 17. Zdravko Zlatović

 18. Dragan Rašula

 19. Vladimir Grče

 20. Đorđe Gajić

 21. Goran Starčević

 22. Marko Štoka

 23. Branislav Andrejić

 24. Atila Njari

 25. Slobodan Ivković

 26. Branka Dmitrović

40 views0 comments

Comments


bottom of page