top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koji su prošli obuku u junu 2023U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je u junu 2023. realizovana jedna obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:

  1. Dragan Maričić

  2. Miljan Bakoč

  3. Darko Čikoš

  4. Dragan Mirković

  5. Jovana Pilipović

  6. Kristijana Kulizić

  7. Slobodan Nenadović

34 views0 comments

Comments


bottom of page