top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koji su prošli obuku u januaru 2022.


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je u januaru 2022. realizovana jedna obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno pohađala navedene obuke:


1. Aleksandar Nikolić

2. Milan Janić

3. Vladan Mihaijlović

4. Dejan Matejić

5. Nikola Nikolić

6. Petar Zlatanović

7. Branko Marinković

8. Feđa Gajić

38 views0 comments

Comments


bottom of page