top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koji su prošli obuku u aprilu 2022.


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je u aprilu 2022. realizovana jedna obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno pohađala navedene obuke:


1. Bojan Janković

2. Uroš Đorđević

3. Dragan Baštovanović

4. Nenad Stefanović

5. Goran Hubić

6. Petar Ivković27 views0 comments

Commentaires


bottom of page