top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koji su prošli obuku od 10. do 12. maja 2024


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je od 10. do 12. maja 2024. realizovana obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:


 1. Novak Zarić

 2. Dejan Ninković

 3. Žarko Arsić

 4. Dejan Ćirić

 5. Đorđe Stanković

 6. Vladimir Stojković

 7. Vladan Palić

 8. Tomislav Petronijević

 9. Goran Stojaković

 10. Milan Ergelašev

 11. Vladimir Jurišić

 12. Marko Maljković

 13. Miroljub Krstić

 14. Srđan Nikolić

 15. Saša Redić

 16. Darko Martinović

 17. Miloš Jevremović

 18. Lazar Gluščević

 19. Nemanja Avramović

 20. Zoran Ivanović

 21. Andrija Nahirni


Budite i vi deo nove grupe. Prijavite se odmah na linku ovde

5 views0 comments

Comments


bottom of page