top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koja su prošla obuku u oktobru 2022.U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je u aprilu 2022. realizovana jedna obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno pohađala navedene obuke:


1. Goran Mitić

2. Miodrag Jovanović

3. Marko Stojiljković

83 views0 comments

Comments


bottom of page