top of page

Obuka za licencu A1 

logo
  • Writer's pictureLuka Djokic

Spisak lica koja su prošla obuku u februaru 2023.


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je u februaru 2023. realizovana jedna obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koji su uspešno pohađala navedene obuke: 1. Jelena Dmitrović 2. Ivan Stevanović 3. Stefan Jocović 4. Ivan Dimitrijević 5. Vladimir Nikolić 6. Ivan Vasović 7. Miroslav Ćirović 8. Nedeljko Marković 9. Goran Marković 10. Đorđe Trivić

9 views0 comments
bottom of page