top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koja su prošla obuku od 19. do 21. aprila 2024


U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je od 19. do 21. aprila 2024. realizovana obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:

 1. Branko Ristić

 2. Dragoslav Knežević

 3. Dragutin Veselinović

 4. Ivan Vasić

 5. Miloš Vuletić

 6. Petar Ristić

 7. Nikola Stojadinović

 8. Branko Milošević

 9. Miroslav Kulezić

 10. Slaviša Ilić

 11. Nemanja Obrenović

 12. Goran Koldžić

 13. Dejan Marić

9 views0 comments

Kommentare


bottom of page