top of page

Obuka za licencu A1 

logo
 • Writer's pictureAdmin

Spisak lica koja su prošla obuku od 12. do 14. aprila 2024U skladu sa članom 4. Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljanju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte obaveštavamo javnost da je od 12. do 14. aprila 2024. realizovana obuka za licencu A1, a u nastavku je spisak lica koja su uspešno pohađala navedenu obuku:

 1. Siniša Pavić

 2. Dalibor Manesku

 3. Bojan Svera

 4. Marko Karanović

 5. Milan Popović

 6. Branislav Jovančević

 7. Borivoje Nenadović

 8. Momčilo Nedić

 9. Nikola Petronijević

 10. Aleksandar Subić

 11. Milan Đokić

 12. Krsto Aleksić

 13. Dejan Ćirić

 14. Miloš Čajić

 15. Vladimir Popović

 16. Saša Ristić

21 views0 comments

Comments


bottom of page